Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae’n bwysig ein bod yn asesu effaith debygol ein Cynllun ar grwpiau gwarchodedig yn y boblogaeth. I helpu gyda hyn rydym wedi cynnal Asesiad lefel uchel o’r Effaith ar Gydraddoldeb, sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen isod. Dros amser ategir hyn gan asesiadau manylach yn gysylltiedig â’r cynlluniau gweithredu ategol amrywiol.

 

 

Nesaf