Asesiad Poblogaeth

 

 

 

Mae’r Asesiad Poblogaeth hwn yn darparu dadansoddiad strategol lefel uchel o anghenion dinasyddion o ran gofal a chymorth ac anghenion gofalwyr o ran cymorth ledled Gorllewin Cymru.

 

Meysydd allweddol o’r asesiad poblogaeth